Oferta

Od wielu lat świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego. Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym. Nie ograniczamy ewentualnej współpracy wielkością firmy, jej obrotem, miejscem funkcjonowania czy rodzajem działalności. Dla nas nie stanowi to problemu. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań Klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb!

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 25628/01. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami finansowo-księgowymi. Nasz personel to osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające niezbędne doświadczenie praktyczne.

ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH :
  • PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH,
  • PROWADZENIEM PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,
  • EWIDENCJĄ PRZYCHODÓW DLA CELÓW ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH,
  • EWIDENCJAMI VAT,
  • OBSŁUGĄ KADROWO-PŁACOWĄ I ZUS,
  • WYPEŁNIANIEM DEKLARACJI PODATKOWYCH,
  • SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ WYMAGANYCH PRZEZ URZĄD SKARBOWY , ZUS , GUS I INNE URZĘDY,
  • SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROCZNYCH (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT).
  • NA ŻYCZENIE KLIENTA ŚWIADCZYMY DODATKOWE USŁUGI .
  • POMAGAMY W ZAKŁADANIU DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ.